Çatı GES lerin yaygınlaştırılması için öneri

Çatı GES lerin yaygınlaştırılması için öneri Çatı GES lerin yaygınlaşması ve bu konuda yatırımları artması için mevcut mevzuatta bazı değişikliklerin yapılmasının katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle aşağıdaki öneri hazırlanmıştır. Çatı GES in yaygın hale gelmesini önleyen en önemli sebep Çatı GES in sadece mülk sahibi tarafından yapılabileceği kısıtlamasıdır. Mülk sahibinin GES konusunda yetersiz bilgiye sahip [...]

Akarsu HES’leri çevreye zararlı mı?

Akarsu HES’leri çevreye zararlı mı? Ben de kendisini çevreci olarak gören arkadaşlar kadar çevreci olduğumu düşünüyorum. Çevreci görüşlerim ile enerji konusundaki tecrübemi birleştirerek, ilgilenenlere bir katkıda bulunmak amacı ile bu yazıyı yazmak zorunda hissettim. Genellikle, yanlış yapılan işlerden yanlış neticeler çıkarırız. Aslında işlerimizi tam ve doğru yaptığımız zaman gerçek neticeleri görebilme imkanına kavuşuruz. Dolayısı ile, [...]